Rabatt på elcyklar

Posted on Jul 11, 2018 in Okategoriserad
Vår Zoom är ju en cykel klass 3 enligt de regler som Transportstyrelsen har.

Detta med hänvisning till SFS nr: 2001:559, dvs lagen om vägtrafikdefinitioner.

Klass 3 innebär ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är avsett för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning, och är…

a. inrättat huvudsakligen för befordran av en person,

b. inrättat för att föras av den åkande, och

c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen

Det innebär att man skulle kunna få bidrag med 10.000 kr när man köper en Zoom.  Detta gäller också retroaktivt från 20 september 2017. Man måste dock söka bidraget senast 1 augusti för detta.

Man ansöker om bidraget på Naturvårdsverkets hemsida.

Läs nedan mer i detalj vad som gäller.

 • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
 • Premien kan användas en gång per person.
 • Premien gäller för den som köper en ny elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, exempelvis eldriven rullstol och handelcykel. Även elfordon som lastelcykel och elfordon som går på tre eller fyra hjul omfattas av premien.
 • Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
 • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller en annan handling. Detta kan återförsäljaren av elfordonet hjälpa till med
 • Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning).
 • Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg.
 • Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.
 • Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 2018. För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårdsverket inom 6 månader efter köpet.
 • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot från och med den 1 februari 2018
 • Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning).
 • Elmoped eller elmotorcykel måste ha ett så kallat CoC, som är en typ av fordonsintyg.
 • Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.
 • Det går att ansöka om premien från och med den 1 februari 2018. För att kunna få bidraget måste man ansöka till Naturvårdsverket inom 6 månader efter köpet.
 • Bidraget gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017. Den som sedan dess har köpt ett elfordon som omfattas av premien har 6 månader på sig att skicka in kvittot från och med den 1 februari 2018