Nyemission i Zoomability avslutad

Posted on Feb 5, 2019 in Okategoriserad
Den nyligen avslutade företrädesemission till befintliga aktieägare i Zoomability Int AB gav totalt ca 5,5 MSEK. Nu är siktet inställt på att under Q2 2019 att genomföra en spridningsemission och lista bolaget på NMG-MTF börsen.

Efterfrågan på vår Zoom Uphill är större än vår produktionskapacitet för tillfället. De pengar som nu kommit in ska främst användas för återbetalning av lån och fortsatt uppskalning av produktionen. Efterfrågan har ökat hela 2018 och beräknas fortsätta under 2019 varför mer driftskapital behövs för att kunna tillmötesgå efterfrågan. Flera viktiga project för att ytterligare stärka bolagets position på marknaden planeras att genomföras under andra halvåret 2019.