Zoom 2018-års modell

Vill du prova eller köpa en Zoom? Kontakta en av Zoomabilitys auktoriserade återförsäljare

Zoom

PRIS:  för prisuppgift vänligen vänd er till närmaste återförsäljare

Leveranstid ca 8-12 veckor.

Krigsveteran

Om du skadat dig i tjänstgöring för Totalförsvaret (eller Polisen, Tullverket, Räddningstjänsten m fl) kan det finnas möjlighet att få viss ersättning till en Zoom genom att ansöka till Kungafonden. Läs mer här.

Elitidrottare

Om du skadat dig som licensierad elitidrottare (t ex motorsport, ridning, hockey bl a) kan det finnas möjlighet att få viss ersättning via försäkringen som är kopplad till licensen.

MC-förare

Om du skadat dig i en MC-olycka och var medlem i SMC kan det finnas möjlighet att få viss ersättning via SMC:s fond för rehabilitering av skadade mc-förare.
- Läs mer i denna folder: mcskadefond-stadgar

Fritt val

Är du bor i ett Landsting som har sk “Fritt val” kan du får en del av zoomen finansierad om du t ex har behov att förflyttning utomhus till jobb, skola eller dyl året runt och där vägen till och från inte kan lösas med ett fordon som finns på Hjälpmedelslistan. Vi har bl a kunder bosatta i Stockholms län, Sörmland och Kronoberg som fått ersättning. Det finns också fonder man söka här: Fonder för barn

Hör gärna av dig om du har frågor eller vill komma i kontakt med någon av de kunder som finansierat på något av dessa sätt.

Fakta

Zoom har permanent symmetrisk 4-hjulsdrift och är speciellt konstruerad för att framföras i terräng. Genom dess patenterade ramkonstruktion ligger alla fyra hjulen emot marken oavsett underlagets struktur. Därigenom upprätthålls fyrhjulsdriften kontinuerligt. Zoom är utvecklad, designad och tillverkas i Sverige. Zoom är enligt Transportstyrelsen regler klassad som cykel klass lll. Det innebär att den får framföras i 20 km/h där man allmänt får cykla med vanlig cykel. På trottoarer ska man hålla ”gångfart”, som motsvarar ca 5 km/h. Bromsar, reflexer, ringklocka samt fram och bakljus vid mörker, ska finnas på plats. Zoomabilitys huvudkontor finns i Västerås.